Tag: More

September 20, 2011 / / Lokacija

U septembru 2011 vreme je bilo nezaboravno, kako bi mestani reli “ovo je slika prvi osmi”. Iako se u septembru ocekuje manji broj turista i malo mirnija atmosfera izreka mestana se nije odnosila samo na vreme nego i na ljude koji su neprestano dolazili trajektima. Ovom proilikom evo malo opstih informacija o Hvaru i barem deo onoga sto sam ja doziveo.

Read the Post Septembar na Jadranu – Hvar

September 15, 2011 / / VR-Panorme

Komunalna Loggia communis spominje se već u 13. veku, a navodi je i hvarski Statut iz 14. veka. Nova Loggia, jedna od najljepših kasnorenesansnih građevina Dalmacije, delo je majstora Tripuna Bokanića, a dovršena je krajem 16. veka, za providura Victora Dieda.

Read the PostHvar – Loggia

September 15, 2011 / / VR-Panorme
September 14, 2011 / / VR-Panorme

Monumentalna zgrada Arsenala u središtu povijesne jezgre Hvara, jedna je od najznačajnijih vojno-pomorskih zgrada svoje vrste na Mediteranu. Na nadvratniku ulaznih vrata kazališta na Belvederu – terasi Fontika uz sjevernu fasadu Arsenala, upisano je: ANNO SECVNDO PACIS MDCLXII. Godina 1612., kako govori natpis, druga je godina socijalnog mira između zavađenih staleža hvarske Komune.

Read the PostHvar – Arsenal

April 11, 2011 / / Lokacija

Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vrijeme turske vladavine u 15. vijeku, ali je svoj današnji izgled dobila pod Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vrijeme me svoje jednogodišnje vladavine gradom.

Read the Post Spanjola – Herceg Novi