September 15, 2011 / / VR-Panorme
September 15, 2011 / / VR-Panorme

Hvarska je luka nebrojeno puta spasila brodove i posade pa su tako zapovjednici lađa 1465. na poluotočiću blizu grada osnovali franjevački samostan i financirali izgradnju crkve sv. Marije od Milosti. Gradnju crkve uvelike su pomogli i hvarski plemići, a sam Antun Lucić, Hanibalov otac, za gradnju dao je 1000 dukata. U crkvi ispod glavnog oltara grob je Hanibala Lucića

Read the PostHvar – ulaz u franjevacki samostan

September 15, 2011 / / VR-Panorme
September 15, 2011 / / VR-Panorme

Komunalna Loggia communis spominje se već u 13. veku, a navodi je i hvarski Statut iz 14. veka. Nova Loggia, jedna od najljepših kasnorenesansnih građevina Dalmacije, delo je majstora Tripuna Bokanića, a dovršena je krajem 16. veka, za providura Victora Dieda.

Read the PostHvar – Loggia nocu

September 15, 2011 / / VR-Panorme
September 15, 2011 / / VR-Panorme
September 14, 2011 / / VR-Panorme

Monumentalna zgrada Arsenala u središtu povijesne jezgre Hvara, jedna je od najznačajnijih vojno-pomorskih zgrada svoje vrste na Mediteranu. Na nadvratniku ulaznih vrata kazališta na Belvederu – terasi Fontika uz sjevernu fasadu Arsenala, upisano je: ANNO SECVNDO PACIS MDCLXII. Godina 1612., kako govori natpis, druga je godina socijalnog mira između zavađenih staleža hvarske Komune.

Read the PostHvar – Arsenal

September 14, 2011 / / VR-Panorme
September 14, 2011 / / VR-Panorme
September 14, 2011 / / VR-Panorme