Djerdapska klisura – Kladovo


Warning: exif_read_data(): Unable to open file in /usr/www/users/bojana/bojanaleksic/wp-content/themes/tracks/functions.php on line 770
Exif information are not available for this image


Nacionalni park Đerdap zauzima površinu od oko 64.000 hektara, i pruža se uz desnu obalu Dunava, od Golupca do Sipa. Najlepši deo parka je grandiozna Đerdapska klisura – poznata i kao Željezna vrata, zbog svoje moći, ćudljivosti i neprohodnosti. Klisura se zapravo sastoji iz više delova (od Donjeg Milanovca prema Sipu: Gornja klisura, Gospođin vir, Veliki i Mali kazan i Sipska klisura) koji su međusobno razdvojeni tesnacima.


U Gospođinom viru beleži se najveća dubina Dunava od 82 metra, što je i jedna od najvećih rečnih dubina u svetu. Najgrandiozniji prizori mogu se videti u Kazanu, gde se stene uzdižu i do 300 metara iznad vode i gde Dunav menja svoju širinu, tako da njegovo korito ovde ima oblik posude nalik kazanu, po čemu je ovaj deo i dobio ime.

Nacionalni park Đerdap je izuzetno bogat biljnim i životinjskim svetom, tu se nalazi i jedna od najvećih hidrocentrala u ovom delu Evrope sa svojim ogromnim akumulacionim jezerom. Zbog svog dobrog položaja i lepote, ovaj deo je imao bogatu istoriju, pa su tu i mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici, poput Lepenskog vira, rimskog puta, tvrdava itd.

Da bi olakšali vezu sa istokom i omogućili pohod na Dakiju, rimski imperatori su u liticama đerdapskog stenja uklesali put. Prvi deo puta, od Golupca do Milanovca, izgradio je car Tiberije, u Gornjoj klisuri, uz obalu Dunava. Klaudije i Domicijan su dogradili ovaj, kao i put do Brze Palanke preko Miroča, a krajnji cilj je postigao Trajan, završivši ceo put kroz ove neprisupačne predele. Na nekim mestima postavljane su grede kao podupirači. Put je bio završen 103. godine, i u čast toga Trajan je naredio da se iznad puta, na kraju Malog Kazana postavi tabla, na kojoj je isklesano: “IMPERATOR CEZAR, BOŽANSKOG NERVE SIN, NERVA TRAJAN AVGUST GERMANIK, VRHOVNI SVEŠTENIK, ZASTUPNIK NARODA PO ČETVRTI PUT, SAVLADAVŠI PLANINSKO I DUNAVSKO STENJE, SAGRADI OVAJ PUT “. Izgradnjom hidroelektrane i akumulacije, podignut je nivo vode Dunava, pa se ovaj put našao na dnu reke, ali je jedan njegov deo (zajedno sa ovom tablom) izdignut za nekih 10 metara. Natpisu je dosta teško pristupiti sa kopna, ali se sa vode može lepo videti.


Da bi otklonio smetnje pri plovidbi, Trajan je dao i da se izgradi kanal dug oko 3.000 metara, u blizini utvrđenja Dijane. Od svega toga danas je samo ostala druga Trajanova tabla: “IMPERATOR CEZAR, BOŽANSKOG NERVE SIN, NERVA TRAJAN AVGUST GERMANIK, VRHOVNI SVEŠTENIK, ZASTUPNIK NARODA PO ČETVRTI PUT, RADI OPASNOSTI OD PREPREKE SKRETANJEM REKE, UČINIO JE PLOVIDBU DUNAVOM SIGURNOM”.

Trajan je izgradio i most preko Dunava, pet kilometara nizvodno od današnjeg Kladova. Bio je dug oko 1200 metara i imao je 20 stubova. Trajanov nasledik Hadrijan je srušio jedan deo ovog mosta da bi sprečio upade Dačana u carstvo, i posle toga je most i zapušten. Danas se mogu videti njegovi ostaci, delovi portala i tri stuba.

tekst preuzet sa sajta www.serbiatravelers.org

This movie requires Flash Player 9

Written by: