Month: April 2011

April 11, 2011 / / Lokacija

Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vrijeme turske vladavine u 15. vijeku, ali je svoj današnji izgled dobila pod Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vrijeme me svoje jednogodišnje vladavine gradom.

Read the Post Spanjola – Herceg Novi

April 11, 2011 / / VR-Panorme

Spanjola je tvrđava čija je gradnja započela za vrijeme turske vladavine u 15. vijeku, ali je svoj današnji izgled dobila po Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vrijeme svoje jednogodišnje vladavine gradom. Prvobitno ime joj je bilo tvrđava “Gornji grad”.

Read the PostTvrdjava Spanjola